KJØP AV VARMEPUMPE - Dette bør du tenke på!
  • Størrelse i m² du ønsker å varme opp (ta også stor takhøyde med i beregningen).
  • Hvor godt boligen er isolert.
  • Andre varmekilder i boligen i tillegg til varmepumpen.
  • Plassering - tenk på hvor du ønsker å plassere varmepumpen i forhold til varmebehovet.
  • Skal varmepumpen varme flere etasjer? - Da kan en multisplitt varmepumpe være løsningen.
  • Vet du hvilken varmepumpe du skal ha (merke/modell)?
  • Basert på type varmepumpe du velger, skal strømtilkobling være inne eller ute.
  • Strømtilkobling kommer som oftest utenom prisen på montering, så ta høyde for dette når du budsjetterer.

Information

Sorry but this board is currently unavailable.