KJØP AV VARMEPUMPE - Dette bør du tenke på!
  • Størrelse i m² du ønsker å varme opp (ta også stor takhøyde med i beregningen).
  • Hvor godt boligen er isolert.
  • Andre varmekilder i boligen i tillegg til varmepumpen.
  • Plassering - tenk på hvor du ønsker å plassere varmepumpen i forhold til varmebehovet.
  • Skal varmepumpen varme flere etasjer? - Da kan en multisplitt varmepumpe være løsningen.
  • Vet du hvilken varmepumpe du skal ha (merke/modell)?
  • Basert på type varmepumpe du velger, skal strømtilkobling være inne eller ute.
  • Strømtilkobling kommer som oftest utenom prisen på montering, så ta høyde for dette når du budsjetterer.

Send password


This must be the email address associated with your account. If you have not changed this via your user control panel then it is the email address you registered your account with.